شهریور ۱۴, ۱۳۹۷

شهر قوبا

قوبا شهرستانی است در شمال جمهوری آذربایجان که مانند یاقوت سبزی در دل انگشتر آذربایجان می درخشد؛ وقتی نام قوبا به گوش می رسد کسانی که […]
شهریور ۲۵, ۱۳۹۷

شهر قبله

شهر قبله شهر قبله یکی از شهرستان های جمهوری آذربایجان است. این شهرستان شامل قبله و Küsnat است. قبل از سال ۱۹۹۱ این شهر با نام […]
مهر ۱, ۱۳۹۷

شهر شکی

شهر شکی شهر شکی، شهری که میشود آذربایجان را در آن حس کرد؛ اما چرا؟ شهر کوچکی که در شمال غربی آذربایجان و دامنه کوه های […]